Bestuur


Bestuur

De diverse taken binnen de vereniging worden uitgevoerd binnen een commissiestructuur welke functioneert onder de verantwoording van het bestuur. De vereniging kent drie vaste commissies: de Muziekcommissie, de Ledenzorgcommissie en de Evenementencommissie.

Het bestuur heel verschillende taken en verantwoordelijkheden, waaronder het onderhouden van interne en externe contacten, het bijhouden van de financiële en secretariële administratie, het coördineren van promotionele campagnes en het organiseren van evenementen en activiteiten. Op deze pagina kun je kennis maken met het bestuur van Muziekvereniging Sint Cecilia.


Huub Stroeks Voorzitter

“Als voorzitter representeer ik de muziekvereniging en ben ik verantwoordelijk voor de totstandkoming van een integrale visie als fundament voor de koers van de vereniging. Daarnaast leid ik het bestuur waarbij er initiatieven genomen worden in het belang van de vereniging, bestuurswerkzaamheden worden gecoördineerd en noodzakelijke verbindingen worden gelegd met partijen die belangrijk zijn voor onze muziekvereniging. In principe zou je ons als aanvoerder van een team kunnen zien”.

Wil de Kort Voorzitter

“Als voorzitter representeer ik de muziekvereniging en ben ik verantwoordelijk voor de totstandkoming van een integrale visie als fundament voor de koers van de vereniging. Daarnaast leid ik het bestuur waarbij er initiatieven genomen worden in het belang van de vereniging, bestuurswerkzaamheden worden gecoördineerd en noodzakelijke verbindingen worden gelegd met partijen die belangrijk zijn voor onze muziekvereniging. In principe zou je ons als aanvoerder van een team kunnen zien”.

Ko van Toor Vice-voorzitter/Voorzitter Ledenzorg

“Als vice-voorzitter ben ik de rechterhand van de voorzitters en vooral gefocust op het wel en wee van de muziekvereniging. Ik ben medeverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en aanspreekpunt voor interne zaken vanuit de leden zelf. “


Margreet Koop Secretaris

“Als secretaris ben ik verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het ledenbestand. Aan- en afmeldingen, adreswijzigingen en dergelijke, worden bij het secretariaat gemeld en verwerkt in het ledenbestand. Verder is het secretariaat verantwoordelijk voor de communicatie naar de Gemeente, de Bond en de overige korpsen.
Ook  zorgt het secretariaat ervoor dat correspondentie, die binnenkomt, wordt doorgesluisd naar leden binnen de vereniging, die van die informatie op de hoogte moeten blijven. De secretaris schrijft bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen uit en maakt hiervan verslag. Ten slotte verzorgt de secretaris de Nieuwsbrief”.

Gerard van Mulken Penningmeester

“Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor het beheer van de financiën zodat er een correcte afwikkeling is van alle financiële posten”. Ik word ook wel de schatbewaarder genoemd en vorm tezamen met de voorzitter en secretaris de vaste keren van het dagelijks bestuur van de vereniging”. 

Jan van Aaken Voorzitter muziekcommissie

“In het harmonieorkest speel ik al ruim veertig jaar trompet. Als voorzitter van de muziekcommissie draag ik er zorg voor om samen met de dirigent, de concertmeester en de commissieleden een gevarieerd muzikaal jaarprogramma op te stellen. Steeds is het weer een uitdaging om hierin activiteiten op te nemen die leuk gevonden worden door jong en oud. Daarbij wordt gezocht naar aansprekende thema’s waarbij muziek gespeeld kan worden uit een breed repertoire van populair tot klassiek. Maar van tijd tot tijd spelen we ook graag iets uit het originele harmonierepertoire. Er wordt naar gestreefd met een passend repertoire het muzikale niveau mee te laten groeien. Als muziekcommissie zijn we daarmee ook de voelsprieten voor het muzikale welzijn van de orkestleden”.


Peter van de Ven Voorzitter evenementencommissie

“Als voorzitter van de evenementencommissie ben ik verantwoordelijk voor het organiseren van evenementen en activiteiten. Zo worden er afspraken gemaakt, benodigdheden geregeld, taken onderverdeelt, een draaiboek opgesteld en een evaluatie geschreven zodat in toekomstige events alles uit de kast gehaald kan worden’.

Marjolein Schmitz Voorzitter Jeugd en Opleiding

“Als voorzitter van de jeugd- en opleidingscommissie mag ik, samen met de overige commissieleden, de opleiding bij muziekvereniging Sint Cecilia Oerle mee ontwikkelen en er voor zorgen dat deze aan blijft sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de behoefte van de jeugd. Een uitdaging die ik graag aan ga”.

Martine Dirks Voorzitter Ledenzorg

“Vanuit de ledenzorg richten wij ons op het sociale aspect binnen de vereniging. Muziek maken staat voorop, maar het is ook een hele gezellige club. En dat willen we zo houden. Daarvoor organiseren wij een aantal activiteiten per jaar. We houden het wel en wee van de leden in de gaten zodat iedereen zich prettig en op zijn plek voelt.”


Daan Vonk Voorzitter PR en Communicatie

“Als aanspreekpunt voor communicatie ben ik verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de vereniging. Als onderdeel daarvan beheer ik de website en coördineer de sociale media”.