Harmonieorkest

Project details

  • Aantal muzikanten: 58
  • Verschillende instrumenten: 10

Harmonieorkest

Het harmonieorkest van St. Cecilia kent sinds 1980 een opgaande lijn. Zaten we in 1980 nog in de derde afdeling, in 1999 mochten we uitkomen in de hoogste afdeling, namelijk de eerste divisie van het toenmalige KNFM. In 2014 hebben we ervoor gekozen om samen met een nieuwe dirigent een stapje terug te doen om de muzikale basis op onderdelen te verstevigen. Terug naar de eerste divisie is een doel waar met veel inzet aan wordt gewerkt. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat elk orkestlid daar een rol in kan spelen die past bij zijn eigen muzikale niveau. Daarmee streven we na dat iedereen met plezier en voldoening muziek kan maken. Naast een uitdagend muzikaal niveau kiezen we met het harmonieorkest ook voor deelname aan gevarieerde activiteiten en concerten. Dit staat garant voor een breed repertoire van klassiek tot populair en alles wat daartussen ligt. Naast het feit dat vele leden uit de regio ons hebben gevonden, verliezen we ook de verbinding met onze lokale afkomst niet. We verlenen dan ook graag muzikale ondersteuning aan georganiseerde (dorps)activiteiten.

Het harmonieorkest kent een evenwichtige opbouw in leeftijd en is dus voor alle leeftijdscategorieën interessant. Iedereen met het B-diploma van de muziekschool kan toetreden tot het harmonieorkest. Het harmonieorkest bestaat uit 58 personen en repeteert elke dinsdag van 20.00 uur tot 22.00 uur onder leiding van dirigent Johan Smeulders in de grote zaal van Dorpscentrum d’Ouw School.