Bestuur

Bestuur

De diverse taken binnen de vereniging worden uitgevoerd binnen een commissiestructuur welke functioneert onder de verantwoording van het bestuur. De vereniging kent drie vaste commissies: de Muziekcommissie, de Ledenzorgcommissie en de Evenementencommissie.

Het bestuur heel verschillende taken en verantwoordelijkheden, waaronder het onderhouden van interne en externe contacten, het bijhouden van de financiële en secretariële administratie, het coördineren van promotionele campagnes en het organiseren van evenementen en activiteiten. Op deze pagina kun je kennis maken met het bestuur van Muziekvereniging Sint Cecilia.

Vacature Voorzitter M/V

Wij zoeken:

Een enthousiast en gedreven persoon die over een gezonde dosis werklust beschikt en affiniteit heeft met muziek én jeugd. Een woordvoerder en boegbeeld voor de vereniging, iemand die het aandurft om een gepassioneerde groep muzikanten voor te gaan. De persoon hoeft zelf géén muzikant te zijn of over een muzikale achtergrond te beschikken. Tijdsbesteding is ongeveer 2- 4 uurtjes per week. Klik op de link voor de volledige vacature.

Hedwig Roubroeks Secretaris

“Als secretaris ben ik verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het ledenbestand. Aan- en afmeldingen, adreswijzigingen en dergelijke, worden bij het secretariaat gemeld en verwerkt in het ledenbestand. Verder is het secretariaat verantwoordelijk voor de communicatie naar de Gemeente, de Bond en de overige korpsen.
Ook  zorgt het secretariaat ervoor dat correspondentie, die binnenkomt, wordt doorgesluisd naar leden binnen de vereniging, die van die informatie op de hoogte moeten blijven. De secretaris schrijft bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen uit en maakt hiervan verslag.”.

Gerard van Mulken Penningmeester

“Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor het beheer van de financiën zodat er een correcte afwikkeling is van alle financiële posten”. Ik word ook wel de schatbewaarder genoemd en vorm tezamen met de voorzitter en secretaris de vaste kern van het dagelijks bestuur van de vereniging”. 

Peter van de Ven ad-interim voorzitter en voorzitter evenementencommissie

“Als voorzitter van de evenementencommissie ben ik verantwoordelijk voor het organiseren van evenementen en activiteiten. Zo worden er afspraken gemaakt, benodigdheden geregeld, taken onderverdeelt, een draaiboek opgesteld en een evaluatie geschreven zodat in toekomstige events alles uit de kast gehaald kan worden”.

Vacature :  Voorzitter Jeugd en Opleiding

“Als voorzitter van de jeugd- en opleidingscommissie wordt samen met de andere commissieleden gekeken naar wat de behoefte is van de jeugd van onze vereniging en proberen daar zoveel mogelijk bij aan te sluiten. Een belangrijk aandachtspunt is de muziekopleiding. We streven ernaar de jeugd zover mogelijk te laten komen binnen hun eigen mogelijkheden. Daarnaast staat vooral het plezier voorop, niet alleen wat betreft het samen muziek maken, maar ook buiten de repetities om. Door het organiseren van verschillende activiteiten hopen we deze doelen te bereiken.”