Historie

Tijdlijn

Muziekvereniging Sint Cecilia Oerle kent een roemruchtige verenigingshistorie, vol pieken en dalen. Op deze pagina kom je een aantal bijzondere momenten uit de geschiedenis van Muziekvereniging Sint Cecilia tegen, van 1907 tot nu.

1907

Oprichting

De oprichting van de huidige Muziekvereniging St. Cecilia vond plaats in 1907. Uit diverse stukken en mondelinge overdracht is op te maken dat er in Oerle ook voor 1900 al een muziekkorps is geweest. Het is niet gelukt om te achterhalen wanneer en hoe lang dit was. Tijdens de kermis in 1906 werden de eerste besprekingen gevoerd over de heroprichting van een muziekgezelschap. Bij de oprichtingsvergadering van de fanfare op 7 januari 1907 waren 25 aspirant leden aanwezig, het eerste optreden was in oktober 1907 ter gelegenheid van de kermis.

1914 – 1918

Oorlogsjaren

In de oorlogsjaren 1914 tot 1918 lagen de activiteiten stil, soldaten hebben zelfs de instrumenten meegenomen. Aan het einde van de oorlog zijn deze echter weer grotendeels teruggekomen in Oerle.

1921

Samenvoeging Veldhovense korpsen

Na de samenvoeging van Oerle met Veldhoven in 1921 werd gesproken over mogelijke samenvoeging met het Veldhovense korps. Zover is het niet gekomen, al heeft de vereniging in die jaren wel enige jaren stilgelegen. In 1927 wordt onder voorzitterschap van Heer van der Heijden de draad weer opgepakt. Tot 1940 kende de vereniging een bloeiperiode met een gestage aanwas van leden en regelmatige optredens tijdens festivals, kermis, vliegerwedstrijd e.d.

1940

Oorlogsjaren

Omdat St. Cecilia weigerde toe te treden tot de door de bezetter ingestelde Kultuurkamer en het noodgedwongen vertrek van leden naar Duitsland of elders werd het korps op non-actief gesteld. Op 19 februari 1945 wordt voor het eerst weer vergaderd en worden de activiteiten weer opgestart.

1957

50-jarig bestaan

In 1957 werd het 50-jarig bestaan gevierd met een festival en een Vlaamse kermis. In het jaar daarna werd begonnen met de opleiding van een tiental tamboers om tot een drumband te komen.

De jaren daarna worden gekenmerkt door positieve ontwikkelingen zoals de opleiding van muzikanten bij de muziekschool en in 1964 de eerste uniformen.

1976

Van Fanfare naar Harmonie

Het jaar 1976 is een belangrijk jaar in de historie. Dat jaar wordt Hans Bakker aangesteld als dirigent en in 1978 wordt besloten tot omschakeling van fanfare naar harmonie. De jaren daarna worden gekenmerkt door groei van het aantal leden en van het muzikaal niveau.

1989

Eerste prijs met lof

De drumband behaalt in 1989 een eerste prijs met lof in de eredivisie. Het harmonieorkest speelt vanaf 1999 in eerste divisie van de KNFM. In 2009 heeft de harmonie na 33 jaar afscheid genomen van Hans Bakker als dirigent.

2007

100-jarig bestaan

In 2007 vierde de harmonie haar 100-jarig bestaan met een groots feestjaar met daarin verspreid een aantal grote en mooie festiviteiten. Daarnaast werd de harmonie onderscheiden met de Koninklijke erepenning, uitgereikt door de burgemeester van Veldhoven tijdens het openingsconcert van dit feestjaar.

2017

Van Harmonie naar Muziekvereniging

Wederom een belangrijk jaar voor de vereniging omdat er wordt omgeschakeld van een dorpse harmonie naar een muziekvereniging met een meer regionaal karakter en een andere wijze van muziekbeleving voor muzikanten en publiek.

2018

Eerste prijs met promotie

Als muziekvereniging wordt er op het KNFM concours in de Schalm een eerste prijs gehaald met promotie naar de eerste divisie.