Vriendenclub

Vriendenclub

De Vriendenclub van Sint Cecilia is in 1989 opgezet door de oud bestuursleden Harrie Jacobs , Kees de Kort en Gerard van de Mierden. Zij wilden er voor zorgen dat de muziekvereniging jaarlijks een bedrag ter beschikking krijgt om het instrumentarium op peil te houden en waar nodig uit te breiden.

Dankzij de Vriendenclub heeft de muziekvereniging tot op heden de beschikking over een modern en goed onderhouden instrumentarium dat past bij het niveau waarop gemusiceerd wordt.

In 2016 zijn de activiteiten van de Vriendenclub ondergebracht in Stichting Kifo. Het bestuur van de stichting bestaat uit Huub Stroeks , Wil de Kort , Toon Hermens en John van Doormalen.

Wij zijn nog steeds op zoek naar personen en/of organisaties die zich willen aansluiten bij de Vriendenclub. Voelt U zich geroepen om muziekvereniging Sint Cecilia te ondersteunen, neem dan vrijblijvend contact op met Wil de Kort (040-2052712 ; wildekort@onsbrabantnet.nl) of met één van de andere bestuursleden.

Word een vriend!